Voor wie

Wij ontwikkelen graag woonconcepten en projecten. Dit doen we in eigen beheer of we werken samen met corporaties, beleggers en andere geïnteresseerden. Neem gerust contact met ons op om eens kennis te maken.

Corporaties

De groei van 1-2 persoonshuishoudens in Nederland heeft geresulteerd in een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Hoomz.eco biedt een oplossing door corporaties te voorzien van duurzame, comfortabele, ecologische en biobased woningen die bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Ook al is het maar één druppel op de gloeiende plaat voor het grote probleem van het woningtekort. We bouwen graag mee!

Grondeigenaren

Als ontwikkelaar van ecologische woonconcepten, helpen wij grondeigenaren om hun grond efficiënt te ontwikkelen en te verkopen aan investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzame woningbouwprojecten. Wij bieden professionele ondersteuning en advisering bij de verkoop van grond en de ontwikkeling van ecologische woonconcepten. Onze projecten kenmerken zich onder andere door het natuur inclusieve karakter dat we belangrijk vinden.

Beleggers

Als ontwikkelaar van ecologische woonconcepten bieden we beleggers de kans om te investeren in duurzame, innovatieve woningbouwprojecten met een hoog rendement. Dit rendement betaald zich niet alleen uit in geld maar juist ook in duurzaam en maatschappelijke ondersteuning. Onze projecten dragen bij aan een betere leefomgeving en een duurzamere toekomst.