Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen en het principe van “nature first” worden steeds belangrijker in de bouwsector, aangezien we ons steeds meer bewust worden van de negatieve impact van menselijke activiteiten op het milieu en de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen biedt een oplossing om de gebouwde omgeving te integreren in het ecosysteem en de biodiversiteit te behouden en te versterken. In deze blog zullen we meer in detail bespreken wat natuurinclusief bouwen inhoudt, wat de voordelen ervan zijn en hoe het kan worden toegepast.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een benadering van de bouwsector die zich richt op het ontwerpen en bouwen van gebouwen en infrastructuur met aandacht voor de natuurlijke omgeving. Het doel van natuurinclusief bouwen is om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te minimaliseren en de biodiversiteit te behouden en te versterken. Deze benadering omvat het gebruik van duurzame materialen, het minimaliseren van de impact op het landschap, het creëren van groene daken en gevels, het integreren van nestkasten en insectenhotels en het ontwerpen van gebouwen die rekening houden met de natuurlijke omgeving.

Voordelen van natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen biedt tal van voordelen voor zowel mens als natuur. 

Enkele voordelen zijn:

  1. Biodiversiteit: Natuurinclusief bouwen helpt de biodiversiteit te behouden en te versterken door het creëren van habitats voor planten en dieren.
  2. Waterbeheer: Groene daken en gevels helpen regenwater vast te houden en af te voeren, waardoor de belasting op het riool wordt verminderd.
  3. Gezondheid: Groene ruimtes hebben een positief effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Natuurinclusief bouwen draagt hieraan bij door het creëren van groene ruimtes in de gebouwde omgeving.
  4. Klimaatverandering: Natuurinclusief bouwen helpt de impact van de gebouwde omgeving op klimaatverandering te verminderen door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het vastleggen van koolstof.

Hoe kan natuurinclusief bouwen worden toegepast?

Natuurinclusief bouwen kan op verschillende manieren worden toegepast. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven:

  1. Groene daken en gevels: Het toevoegen van vegetatie op daken en gevels van gebouwen kan zorgen voor een betere isolatie en kan dienen als een broedplaats voor vogels en insecten.
  2. Nestkasten en insectenhotels: Het plaatsen van nestkasten en insectenhotels op of in de buurt van gebouwen kan helpen bij het behouden van de populaties van vogels en insecten, die essentieel zijn voor een gezond ecosysteem.
  3. Wateropvangsystemen: Het ontwerpen van gebouwen met regenwateropvangsystemen kan helpen bij het verminderen van overstromingen en het creëren van een waterbron voor dieren.
  4. Inheemse planten: Het kiezen van inheemse planten bij het aanleggen van groene ruimtes rond gebouwen kan helpen bij het bevorderen van de biodiversiteit en het ondersteunen van de lokale flora en fauna.
  5. Natuurlijke materialen: Het gebruik van duurzame en natuurlijke materialen bij de bouw van gebouwen kan helpen bij het verminderen van de negatieve impact op het milieu en kan ook helpen bij het creëren van een meer natuurlijke uitstraling.
  6. Het verminderen van lichtvervuiling: Het verminderen van lichtvervuiling door het gebruik van intelligente verlichting kan helpen bij het bevorderen van de gezondheid van nachtdieren en insecten.

Door deze maatregelen te nemen, kan natuurinclusief bouwen helpen bij het creëren van een meer duurzaam en veerkrachtig ecosysteem en bij het verminderen van de impact van gebouwen op het milieu. Bij Hoomz is het “nature first” principe het uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze woonconcepten en projecten. Wil je daar meer over weten of eens over sparren? Neem gerust contact met ons op!