Voordelen van inbreiding

Inbreiding van woningbouw, ook wel bekend als het bouwen van woningen op bestaande bouwgrond in plaats van op groene velden, kan veel voordelen bieden. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen besproken.

Ten eerste kan inbreiding van woningbouw helpen bij het oplossen van de woningnood. Door woningen te bouwen op bestaande bouwgrond in plaats van op groene velden, kunnen er meer woningen gebouwd worden in dezelfde hoeveelheid ruimte. Dit kan helpen bij het aanpakken van de woningnood in veel steden en gemeenten.

Ten tweede kan inbreiding van woningbouw bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. Wanneer woningen worden gebouwd op bestaande bouwgrond, hoeft er geen groen gebied te worden ontgonnen, waardoor bomen en andere groen blijven staan. Dit kan helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ten derde kan inbreiding van woningbouw ook bijdragen aan de versterking van de sociale cohesie. Wanneer woningen worden gebouwd in bestaande wijken, kan dit leiden tot een grotere diversiteit en sociale cohesie. Deze woningen zijn vaak ook toegankelijker voor mensen met een beperkt inkomen, omdat ze dichter bij het centrum zijn gelegen.

Hoomz heeft diverse woonconcepten ontwikkelt die uitermate geschikt zijn om te bouwen in bestaande wijken. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.